MABEMA®estimate


Dit programma is speciaal ontworpen om een zo getrouw mogelijke schattingen te kunnen maken van een onroerend goed. Hierbij wordt een deskundig verslag verstrekt met foto's en beschrijving evenwaardig aan die van een be├źdigd schatter.

Aanmaak werkrapport

 

  • Er wordt een invulformulier afgedrukt die als basis zal dienen voor opname ter plaatse.

Definitie van het onroerend goed

 

  • Eigendom: beschrijving van het eigendom
  • Foto's: binnen en buiten foto's van alle lokalen
  • berekening factor: in te voeren parameters voor de berekening van de geschatte waarde

Opmeting

 

  • Alle ingevoerde gegevens die in aanmerking komen voor berekening worden getoond. Hierop worden de afmetingen (lengte en breedte) genoteerd.

Overzicht

 

  • Hier wordt het schattingsverslag uitgeprint overeenstemmende met het resultaat van de berekeningen, met andere woorden de waarde voor het onroerend goed

ABEX

 

  • Is het indexcijfer van de bouw die 2 x per jaar door de wetgever wordt vastgesteld

Instellingen

 

  • Adresgegevens van de opdrachtgever
  • Personeel die met het pakket werkt
  • Firma gegevens die tevens als hoofding op uw formulieren zal afgedrukt worden

 

 

 

 
Designed by Mabema