MABEMA®project


MABEMA®Project: Een systematische aanpak voor een optimaal resultaat

Projectplanning is een onontbeerlijke ‘tool’ om

 • Uw werken foutloos op te volgen.
 • Uw kosten binnen de perken te houden.
 • Uw uit te voeren taken probleemloos te plannen

Projectplanning biedt u tevens ook volgende voordelen

 • Uw werken worden steeds op tijd geleverd
 • U weet precies wat elk van uw werknemers doet
 • U weet perfect de kost van elk project
 • U kent 'uw' marge t.o.v de gefactureerde bedragen.

Met MABEMA®project kunt u feilloos volgende acties plannen en opvolgen

Inbreng van klant- en leveranciersgegevens
Er wordt een adressenbestand bijgehouden van alle klanten en/of leveranciers die betrokken zijn met uw projecten.

Definitie van de projecten
Van alle uit te voeren projecten wordt een beschrijving gegeven, een begin- en einddatum, aangevuld met eventueel een chronologische opsomming van uit te voeren acties binnen het project.

Verslag van de uitgevoerde actie
Het verslag genoteerd op het ‘opdracht’ formulier wordt ingevoerd, evenals de datum, einde en de status (goed, stop, kans, …) De gewerkte uren aan de opdracht wordt ingevuld alsmede de kostprijs van de gebruikte materialen zodat de totale kost van de actie kan bepaald worden en vergeleken met de opbrengst ervan.

Volgende actie
Volgens de door u opgestelde projectplanning kunnen de gewenste acties na elkaar uitgevoerd worden. Zo zal na de inbreng van een verslag, de volgende actie voorgesteld worden met mogelijkheid tot aanduiden van datum, uur en personen.

Decentrale inbreng
Uw vertegenwoordigers prospecteren met hun portable bij de hand, vragen de uit te voeren taken op en voeren de verslagen ter plaatse in of noteren de bestellingen. Periodiek worden deze decentrale gegevens bijgewerkt op uw systeem.

Door bij een actie ook de geplande einddatum in te geven, is het mogelijk een planning op te stellen van alle uit te voeren acties per project en een bezetting van uw personeel per uit te voeren werk binnen één project. Op deze planningstabel kan verschoven worden (bij verlof, ziekte, …) en alle detail worden opgevraagd van de geplande actie.

Opvolging van uw projecten
U organiseert voortaan zelf regelmatig projecten en pakt die op een efficiënte en professionele manier aan. U kunt zien welke klanten bij uw project betrokken, in welk stadium het project is gevorderd, in welke mate een bepaalde actie reeds is uitgevoerd, per datum, per klant, per actie en per persoon (uitvoerder). Een ‘to do’ lijst maakt definitief komaf met een vergeten afspraak en vertelt u precies wat er nog te doen valt.

Evaluatie van projecten
Door op deze systematische wijze uw projecten bij te houden kunt u tussentijds en/of op het einde van uw project een evaluatie maken op verschillende niveaus

 1. Detail klanten per project
 2. Acties per klant
 3. Kosten per project
 4. Niet afgemelde acties
 5. Opvolging per werknemer
 6. Statistieken en grafieken volgens uw wensen
 
Designed by Mabema