MABEMA®huurstaat


Dé oplossing voor de geschillen tussen huurder & verhuurder

Een onroerende goed verhuren kan ook vlekkeloos verlopen. De vrees dat de huurder de zuurverdiende eigendom van de verhuurder niet goed onderhoudt, kan ook ongegrond zijn. Dat huurder en verhuurder met een glimlach het huurcontract opstellen, maar ook beëindigen, is niet onmogelijk. Als Makelaar of Rentmeester kunt u dit, volgens uw ervaring, niet voorstellen. Maar… toch is het zo !

MABEMA® huurstaat is ontworpen door en voor
vastgoedmakelaars en biedt u
‘het ei van Colombus’ op een presenteerblaadje

Straks wordt het ook voor u een onontbeerlijk instrument,
razendsnel, feilloos, spotgoedkoop, super renderend!

Een ‘huurstaat’ is een plaatsbeschrijving die wordt opgesteld door een onpartijdige persoon in het bijzijn van alle betrokken partijen, bij het betrekken (huren) van een onroerende goed en bij het verlaten van het onroerende goed. De verschillen tussen begin- en einddatum van de huurperiode worden genoteerd en voorzien van een geschatte herstel- of vervangingsprijs.De vertrekkende huurder krijgt een beperkte periode om de herstellingen zelf uit tevoeren. Indien dit niet is gebeurd wordt een kostennota opgesteld voor de vertrekkende huurder. De ganse procedure berust op ‘goede afspraken maken goede vrienden’, en bewaart rust tussen alle betrokken partijen.

 

 

Aanmaak van een huurstaat

 

  1. Kies voor toevoegen nieuwe huurstaat of maak een kopie van een bestaande huurstaat 
   (indien het eigendom reeds door u gedefinieerd is).
  2. Breng de gegevens in van de verhuurder, de huurder en ex-huurder eventueel reeds gekend)
  3. Verwijs naar de eigendom (ligging, soort goed, vertrekken, enz …)
  4. Noteer eventueel de opmerkingen van algemene aard
  5. Voer de aanwezige tellers in (eventueel stand teller van begin huurperiode).
  6. De huurstaat wordt blanco uitgedrukt, geschikt voor het invullen van de resultaten van de plaatsbeschrijving.
  7. Iedere plaats van de woning wordt nauwgezet nagezien met behulp van de checklist (=blanco huurstaat).
  8. Iedere regel (vb. deur, vloer, enz…) van elke plaats wordt gedetailleerd
  • De staat van het voorwerp (goed, slecht, enz…)
  • De beschrijving
  • Omschrijving van het eventueel defect
  • Opmerking omtrent het voorwerp
  1. Voer de nieuwe tellerstand in (voor berekening van verbruik)
  2. De aldus opgestelde huurstaat wordt ondertekend door alle betrokken partijen.
  3. De huurstaat wordt ingebracht in de computer en afgedrukt in tabelvorm of in lopende tekst.
  4. Partijen kunnen alsnog opmerkingen maken en tekenen nogmaals op het gedrukte formulier.
 

Functies

 

 • Beheer huurstaten
 • Detail van de vertrekken
 • Afdrukken van de huurstaat
 • Instelling van de bestanden
 • Opvragen huurstaat en herafdrukken
 • Opmaken van de onkostennota

 

Voordelen

 

 • Tijdswinst.
 • Geen discussies.
 • Optimale service voor uw eigenaar.
 • Perfecte opvolging.
 • Geen geschillen = geen gerechtskosten.
 • Herafdrukken steeds mogelijk.
 • Leesbaarheid van de huurstaat.
 
Designed by Mabema