MABEMA®Account


Doe zelf uw boekhouding en doe het beter

Is boekhouding voor u een blok aan het been of een noodzakelijk kwaad?
Vraagt uw boekhouder volgens u een te hoge vergoeding?
Wilt u niet langer afhangen van derden voor uw financiële zaken?

Invoer

Alles wordt herleid tot enkele eenvoudige handelingen

 • Het inbrengen van uw verkoopfacturen.
 • Het noteren van uw inkopen.
 • Het controleren van uw bankuittreksels.
 • Inbreng van diverse journaalposten.
 • Eventuele correcties
 • Jaarlijkse afschrijvingen

 

Resultaat

Wat krijgt u als resultaat

 • Alle benodigde wettelijke documenten
 • Een steeds bijgewerkte toestand van klanten- en leveranciersrekeningen
 • Een kostenverdeling per kostenplaats
 • opvolging van uw budgetten (voor investering, voor publiciteit, ...)
 • Op elk moment van het jaar uw resultaat
 • Maandelijkse of driemaandelijkse BTW aangifte
 • Historiek in detail van elke rekening

 

Uw boekhouder

U bent tevreden van uw boekhouder?

 

 • U wenst te blijven samenwerken met hem?
 • Behoudt gerust uw boekhouder en stel hem op de hoogte dat u het routinewerk zelf zult doen.
 • Misschien kunt u een gunstiger prijs bedingen
 • Doe periodiek een praatje met uw boekhouder i.v.m. uw fiscale situatie en bespaar door zijn adviezen duizenden euro's aan belastingen
 • Uw boekhouder hebt u nodig voor het neerlegging van de balansen en om u te verdedigen bij eventuele controles.
 
Designed by Mabema