MABEMA®rent


Voor het verhuren van
materialen, locaties, hotelkamers, auto's, enz. ...

Uw business is verhuren, uitlenen of reserveren? Zowel materialen als kamers en verblijven. Dan wordt u ook dagelijks geconfronteerd met annuleren, laattijdige retours, innen en teruggeven van borgen. U streeft naar een optimale administratie waarbij uw goede klanten het niet moeten bekopen door de slordigheid van nalatige klanten.

Een goede organisatie betekent voor u opbrengst en vooral gespaard blijven van stresserende kopzorgen!

Mabema®rent

Accurate functies voor

Beheer

 • Beheer klanten en verenigingen (incl. mailingfaciliteiten)
 • Beheer materialen, kamers of verblijven
 • Beheer tabelinformatie (verklaring van alle codes gebruikt in MABEMA®rent)
 • Beheer tarieven

Verhuur

 • Reserveren per dag of per uur
 • Annuleren
 • Uitlenen materialen of aankomst huurders
 • Ontvangst materialen of vertrek huurders

Resultaat

 • Documenten (reserverings-, annulatie-, uitlenings- en ontvangstdocumenten)
 • In/Uit lijst
 • Materiaalstaat
 • Overzicht per klant en per vereniging (detaillijsten en historiek)
 • Uitleenstatiestiek via grafieken

Mabema®rent

Is een bruistablet voor uw zorgen

 
 • Het lost uw problemen op inzake het administreren van verhuring, uitlenen en reserveren.
 • Maakt definitief komaf met discussies rond annuleren, innen en teruggeven van borgen.
 • Laat toe in één oogopslag de beschikbaarheid van een product of verblijf te kennen.
 • Pakt laattijdige retours op diplomatieke wijze aan.
 • Maakt het mogelijk reeds ver vooruit verlof, feestdagen en sluitingsdagen  in te plannen.
 • Zorgt voor de nodige documenten, facturen en/of bewijsstukken bij elke handeling.
 • Online historiek van uitleningen, reservaties, annulaties,enz...
 • Opvolging per klant en per product tonen u
  • Wat bij betreffende klant reeds verhuurd of in bruikleen werd gegeven
  • Wanneer, aan wie en hoe dikwijls een product of verblijf werd uitgeleend
 
Designed by Mabema