MABEMA®rentmaster


Een veilige "beheerder" van uw kapitaal

Vele eigenaars van één of meerdere onroerende goederen zijn de problemen die gepaard gaan met het verhuren, indexeren, herstellingen uitvoeren, discussies, enz ... grondig beu. Met MABEMA®rentmaster kunt u deze taak van hen overnemen en er een lucratieve business van maken.  Dus ... een ideaal werkinstrument voor de vastgoed makelaar.

Een rentmeester treedt op in naam van eigenaars van onroerende goederen. Hij zorgt dat de eigenaar zijn gewenste huurgelden ontvangt, het verhuurde goed in goede staat blijft, zo weinig mogelijk leegstand kent, maakt de nodige contracten op (huurcontract, plaatsbeschrijving, enz ...), incasseert de huurgelden en houdt de naam van de eigenaar geheim. De commissie van de rentmeester wordt deels afgehouden van de opbrengst van de eigenaar, deels aangerekend aan de huurder.  De kosten worden voorgeschoten door de rentmeester en doorgerekend aan de eigenaar en/of huurder. Dit alles wordt vastgelegd in een contract tussen rentmeester en eigenaar.

MABEMA®rentmaster

Biedt tal van voordelen voor eigenaar en makelaar

 

Voordelen voor uw klant (eigenaar)

 • Verlost van zijn zorgen
 • Minder leegstand van het onroerend goed
 • Tijdige huuraanpassingen
 • Betere huurders
 • Meer huurinkomsten
 • Het eigendom blijft langer zijnwaarde houden
 • Een veilige belegging

Voordelen voor de makelaar

 • Een lucratieve business
 • Makkelijk te beheren dank zij MABEMA®rentmaster

Voordelen indien de eigenaar zelf het Programma aankoopt

 • Alle voordelen hiervoor opgesomd
 • Nog grotere geldwinst

 

MABEMA®rentmaster

Beschikt over tal van functies die zeker aan de behoefte van de makelaar zullen voldoen.

  Beheer adressen
 1. Van de eigenaars
 2. Van de huurders
 3. Van eigendommen

Beheer eigendommen

Definitie en detailbeschrijving van het eigendom

Contract met de eigenaar

 1. Voorwaarden
 2. Duur
 3. Prijs
 4. Afrekening aan de eigenaar
 5. Opvolging kontrakten

Verhuring

 1. Contract met de huurder (duur, prijs, voorwaarden, enz ...)
 2. Waarborgen
 3. Plaatsbeschrijving

Opvolging verhuring

 1. Incassering van de huurgelden
 2. Periodische bezoeken
 3. Onderhoudsbeurten
 4. Correspondentie met huurder
 5. Wederverhuring
 6. Onkostenbepaling einde huur

Index-aanpassingen

 1. Opvolging van de aan te passen huur
 2. Brieven aan huurder en eigenaar

 

 
Designed by Mabema